seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Miłość, seks, rodzina. Seks w pracy. Gazeta Wrocławska, 10.3.2000, s.16
2000-03-10

Seks w pracy
Aktywność seksualna w pracy przybiera różne formy, które często zdeterminowane są aktualną modą, czy wpływami kulturowymi. Zjawisko to
w ostatnich czasach staje się coraz bardziej popularne. i przybiera kilka podstawowych postaci: masturbacji , stosunków seksualnych z pracownicami (pracownikami) agencji towarzyskich), stosunków seksualnych z współpracownikami w miejscu pracy i kontaktów seksualnych z przełożonym. U podstawy każdej z tych form współżycia leżą inne motywy, które determinują
ich częstotliwość i natężenie.
Masturbacja w miejscu pracy często ma charakter przymusowy i polega na redukcji napięcia, które powstaje z wyniku motywów pozaseksualnych. Osoba taka onanizuje się w odpowiedzi na stres i konflikty interpersonalne. Ma to na celu poprawę samopoczucia i pozbycie się napięcia, które odbierane jest jako nieprzyjemne.
Podobny charakter ma współżycie seksualne z prostytutkami. Ten rodzaj redukcji napięcia seksualnego częściej występuje wśród mężczyzn, niż wśród kobiet i polega na uprawianiu płatnej miłości „w przerwie na lunch”. Tutaj też często chodzi o pozbycie się nieprzyjemnego napięcia, które jest związane z obowiązkami zawodowymi, a współżycie jest traktowane zadaniowo w celu poprawienia samopoczucia, czy dobrego chumoru.
Stosunki seksualne z koleżankami (kolegami) w miejscu pracy są często wynikiem fascynacji erotycznej i zwykle towarzyszy im zaangażowanie emocjonalne partnerów. Jednych mobilizuje to dopełnienia obowiązków zawodowych, innych wręcz przeciwnie: stają się bardziej opieszali i rozproszeni.
Osobnym zagadnieniem są kontakty seksualne z szefem. Tutaj motywy, podobnie jak w pierwszym i drugim przypadku, są również poza seksuane, natomiast inny jest ich charakter. Osoba uprawiająca stosunki seksualne ze swoim przełożonym bardziej zainteresowana jest poprawieniem swojej pozycji zawodowej i materialnej, niż redukcją napięcia seksuanego.


     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne