seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Kiedy pierwszy raz? Gazeta Wrocławska, 24.3.2000, s.16
2000-03-24

Kiedy pierwszy raz?
Czy istnieje optymalny wiek dla inicjacji seksualnej ? Zarówno sami zainteresowani, czyli nastolatkowie, jak i badacze tej dziedziny życia człowieka: psycholodzy i seksuolodzy rozwojowi nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Podział opinii wśród nastolatków wygląda następująco: osoby, które przeszły przez inicjację seksualną zbyt wcześnie miały w chwili pierwszego stosunku od 16-21 lat, natomiast ci, którzy oceniają swój wiek jako zbyt późny mieli od 18-22 lat. Jak więc widać przedziały wiekowe znacznie się pokrywają, co wskazuje na to, że ten sam wiek bywa przez jednych oceniany jako zbyt późny, a przez drugich jako zbyt wczesny.
Ciekawie wypada porównanie opinii młodzieży, która ma inicjację za sobą z tymi, którzy jej jeszcze nie doświadczyli. Ci pierwsi przywiązując do tego faktu małe znaczenie, podkreślają jej zadaniowy i rzeczowy charakter, natomiast ci, którzy mają ją przed sobą wyolbrzymiają jej znaczenie, co z dużej mierze powoduje powstrzymywanie się przed rozpoczęciem współżycia.
Psychologia i seksuologia również nie podaje konkretnego wieku podkreślając znaczenie trzech elementów: dojrzałości biologicznej, psychologicznej i społecznej, co w praktyce oznacza znajomość motywów własnego postępowania, troskę o siebie i o partnera, znajomość warunków odpowiedzialnych za pozytywny przebieg inicjacji i odpowiedzialność za prokreację.
W praktyce natomiast wygląda to tak, że chłopcy inicjują między 17. a 18. rokiem życia, a dziewczyny o rok później i sytuacja taka nie uległa zmianie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Innymi słowy: dzieci inicjują dziś w zbliżonym wieku, jak ich rodzice. Warto dodać, że 25% dziewczyn i 14% chłopców w ogóle nie miało doświadczeń związanych ze stosunkiem.


     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne