seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Seksuolog odpowiada na pytania Czytelników. Seks po porodzie. Gazeta Wrocławska, 7.4.2000, s.16
2000-04-07

Seks po porodzie
Maria, lat 24, absolwentka uniwersytetu, niepracująca zgłosiła, że po narodzinach syna kilka miesięcy temu prawie całkowicie zaprzestali z mężem kontaktów seksualnych. Problem ten jest dla niej tym bardziej niezrozumiały, że wcześniej, przed ciążą stanowili z mężem udany erotycznie związek, a do kontaktów seksualnych dochodziło kilka razy w tygodniu i przynosiły one dużą satysfakcję seksualną zarówno jej, jak i mężowi.

Spadek aktywności seksualnej kobity po narodzinach dziecka współczesna psychologia i seksuologia tłumaczy dwojako.
1/ Najczęściej, spowodowane jest to problemami fizjologicznymi
i psychologicznymi związanymi z ciążą, szczególnie jej ostatnią fazą, i samym porodem. W trzecim trymestrze ciąży u wielu kobiet pobudliwość seksualna znacznie się obniża, co w znacznej mierze przypisują one zmęczeniu fizycznemu. Co ciekawe również część mężczyzn ogranicza współżycie seksualne w tym czasie. Powodowane to jest z jednej strony zmianami wyglądu zewnętrznego partnerek, jak również troską o jej zdrowie i obawą przed uszkodzeniem płodu.
Po porodzie reakcje kobiet są bardzo zróżnicowane. Niemal połowa kobiet (47%) podaje, że po porodzie mają obniżoną pobudliwość seksualną. Przyczynami m.in. były: nadmierne zmęczenie, osłabienie, ból przy próbach stosunku. U drugiej połowy kobiet (53%) stopień zainteresowania seksualnego jest zróżnicowany: u części z nich w ciągu dwóch, trzech tygodni po porodzie następował powrót napięcia seksualnego do poziomu sprzed ciąży, natomiast te spośród nich, które karmiły podawały, że poziom napięcia seksualnego był u nich znacznie wyższy, niż w okresie przed ciążowym. Karmienie powodowało u nich wzrost napięcia seksualnego do tego stopnia, że czasem przeżywały orgazm. Kobiety te pragnęły jak najszybciej powrócić do normalnych stosunków seksualnych, aby uwolnić się od perwersyjnych ich zdaniem odczuć seksualnych
2/ Spadek, a nawet częściej zanik potrzeby współżycia seksualnego u kobiety po porodzie może być wynikiem ich negatywnych postaw wobec mężczyzn. Zjawisko to klasyfikowane jest w seksuologii jako zespół modliszki. Najczęściej występuje u kobiet wychowywanych przez oziębłą seksualnie, ale dominującą w rodzinie matkę, która przedstawia świat mężczyzn jako nieprzyjazny i agresywny oraz skłonny do wykorzystywania seksualnego kobiet.
Zespół modliszki może być też wynikiem ukrytych tendencji homoseksualnych.


     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne