seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Seksuolog radzi. Soft- i hard porno. Gazeta Wrocławska, 3.6.2001, s.16
2001-06-03

Soft- i hard-porno
Pornografia to film, fotografia, rysunek, rzeźba, tekst i inne formy twórczości, których świadomym zamiarem jest wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorcy. Pornografia nie jest zjawiskiem jednorodnym. Podstawowy podział obejmuje pornografię miękką (ang. soft-porno) i pornografię twardą (ang. hard-porno). Różnica między tymi typami pornografii polega na tym, że ten pierwszy przedstawia treści, w których brak jest elementów drastycznych, powszechnie uważanych za szczególnie gorszące. Drugi typ pornografii zawiera treści dewiacyjne, w tym przemoc oraz stosunki z dziećmi
i zwiarzętami. Z podziału tego wynikają pewne konsekwencje dla kształtowania zachowania i postaw odbiorcy. Pornografia soft wykorzystywana jest często
w klinice seksuologii. Jej obiór, zalecany pacjentom, powoduje wprowadzenie
w ich życie seksualne (na zasadzie modelowania) nowych, bardziej podniecających pieszczot, zachowań seksualnych, czy pozycji współżycia. Ma za zadanie uatrakcyjnienie kontaktów seksualnych w tych związkach, które charakteryzują się pewną stabilizacją i monotonią kontaktów seksualnych.
Pornografia hard ma zdecydowanie negatywny wpływ na kształtowanie prawidłowych relacji seksualnych. Promując przemoc, zoofilię i pedofilię wpływa na wzrost patologii i przestępczości seksualnej.


     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne