seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


zaburzenia erekcji, seksuolog we wrocławiu
Ślósarz, W. Seksuolog odpowiada czytelnikom. Kochający tak samo. Gazeta Wrocławska, 7.12.2001, s. 35
2001-12-07

Kochający tak samo
„Ostatnio napisał do Pana młody homoseksualista. Mówi się, że są to normalni ludzie, tylko kochający inaczej i że jest to zgodne z naturą. Pytanie jest tylko takie: czy z naturą ogólną, czy z naturą tych ludzi. Nie można bowiem uważać za naturalne postępowanie, o czym głośno się nie mówi, że mężczyzna taki pcha swego penisa do odbytnicy drugiego mężczyzny, co jest po prostu obrzydliwe i właśnie to budzi największą niechęć do tych ludzi. Dlatego wydaje mi się, że medycyna powinna czynić duże starania, aby znaleźć jakichś środek zaradczy, bowiem ludzie ci dużo tracą z normalnego życia i należy im się, mimo wszystko, duże współczucie. Wydaje mi się, że już bardziej do przyjęcia jest miłość lesbijska i jeśli już miałbym mieć wybór, to wolałbym mieć córkę lesbijkę, niż syna homoseksualistę”.

Zaczynając od końca listu, to wygląda na to, że wśród Twoich dzieci nie ma córek, a Twoja troska o orientację seksualną mężczyzn może być wyrazem nie do końca uświadomionego niepokoju o orientację seksualną syna lub wnuka.
O tym, że homoseksualizm (gr. homoios - ten sam, równy; łac. sexualis - płciowy) jest zgodny z „naturą ogólną”, a nie naturą gejów i lesbijek świadczy fakt istnienia zachowań homoseksualnych wśród tych gatunków zwierząt, które umieszczone są na niższych szczeblach rozwoju filogenetycznego np. małp, czy byków. Z drugiej strony o powszechności homoseksualizmu świadczy fakt, że mimo różnych postaw i nastawień ze strony społeczeństw występuje on we wszystkich kulturach i epokach. Fakt ten sugeruje, że orientacja ta może mieć podłoże biologiczne. Zasadnicze znaczenie do rozpoznania homoseksualizmu
ma homoerotyczna motywacja, a nie rodzaj praktyk seksualnych, które mogą
nie być zgodne z rzeczywistymi preferencjami seksualnymi, czy też w ogóle z występowaniem zachowań seksualnych. W klinice seksuologii powszechnie znane są, z jednej strony, przypadki homoseksualistów, którzy zawierają heteroseksualne małżeństwa i, co więcej, posiadają w związkach dzieci. Z drugiej strony są tacy homoseksualiści wśród np. księży, którzy w ogóle nie mają realnych kontaktów seksualnych. W kontekście tych danych zawracanie sobie głowy tym, gdzie kto komu „pcha swego penisa” nie ma większego znaczenia. Nie ma tym bardziej, że badania preferencji seksualnych homoseksualistów wskazują jednoznacznie, że najbardziej rozpowszechnionymi sposobami realizacji potrzeby seksualnej jest petting, pieszczoty oralne i stosunki udowe, a najmniej popularnymi zachowaniami seksualnymi są właśnie kontakty doodbytnicze (łac. coitus per anum).
Medycyna przez wieki „czyniła duże starania, aby znaleźć jakichś środek zaradczy” przeciwko homoseksualizmowi, ale te starania okazały się bezowocne, co też, między innymi, spowodowało wykluczenie gejów i lesbijek z grupy zboczeńców płciowych. We współczesnej psychologii i seksuologii miarą normalności jest zdolność do nawiązywania czułych i szczerych relacji emocjonalnych i kontaktów seksualnych pomiędzy dwojgiem ludzi. Płeć jest w tej relacji zagadnieniem drugoplanowym.


     
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne