601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Płytki seks

Stosunek przedsionkowy, inaczej stosunek płytki (łac. coitus vestibularis) polega na wprowadzeniu członka do przestrzeni pomiędzy wargami sromowymi mniejszymi i płytkim wykonywaniu ruchów frykcyjnych.

Jego znaczenie we współżyciu seksualnym podkreśla wielorakość funkcji, które może pełnić. Po pierwsze, stosowany jest często, zwłaszcza przez młodych ludzi, w celu uniknięcia defloracji. Jest to szczególnie ważne wśród tych osób, u których zachowanie hymen (błony dziewiczej) do nocy poślubnej związane jest z wyznawanym światopoglądem, czy religią. Po drugie, stosunek przedsionkowy zwiększa intensywność bodźców dotykowych w przypadku luźnej, czy szerokiej pochwy. Ten rodzaj współżycia jest typowy w parach, w których kobieta ma za sobą jeden lub wiele porodów i partnerzy czują dysonans w zakresie obecnych wrażeń związanych ze stosunkiem w porównaniu z tymi sprzed porodów. Stosunek płytki jest często, szczególnie w przypadku mężczyzn, warunkiem przeżycia orgazmu. Po trzecie, coitus vestibularis jest zastępczą formą stosunku u partnerów z niepełną erekcją. Mężczyźni tacy nie mają zdolności wprowadzenia członka do wnętrza pochwy, mają natomiast zachowaną zdolność współżycia w przestrzeni między wargami sromowymi. Wreszcie po czwarte, stosunek przedsionkowy jest formą zaawansowanego pettingu i stanowi etap w dążeniu do współżycia seksualnego  typu genitalia-genitalia. 
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Płytki seks. Gazeta Wrocławska, 15-16.3.2003, s.4 ', '2003-03-15',