601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Pracoholik a seks.

Wśród osób  uzależnionych od pracy najczęściej diagnozowanymi problemami są: brak bliskich związków emocjonalnych, trudności w adaptacji małżeńskiej oraz osłabienie libido i zaburzenia sprawności seksualnej.

Problemy te często wzajemnie się warunkują i dopełniają. Na przykład problemy małżeńskie prowadzą często do powstania dysfunkcji erekcyjnej, a ta, nieleczona, może powodować spadek poziomu potrzeby seksualnej i zanik współżycia. Zależności te zostały potwierdzone w szeregu badań, z których wynika, że we współczesnym modelu pracy zawodowej dominuje duch rywalizacji i walki. Życie pracoholika zdominowane jest przez wydłużony dzień pracy w firmie, przebywanie do późnych godzin w gronie współpracowników i szefów, również w lokalach rozrywkowych, brak wypoczynku i krótkie urlopy. Czynniki te mnożą stresy, frustracje i zmęczenie, a próby relaksu polegające na piciu alkoholu, spotkaniach z pracownicami agencji towarzyskich i hazardowaniu się przynoszą jedynie doraźny skutek. Typowe jest występowanie wielu sygnałów świadczących o tym, że życie rodzinne pracoholików ulega zaburzeniu. Kontakty seksualne stają się coraz rzadsze, a sam stosunek jest coraz szybszy. Również czas poświęcony partnerce ulega skróceniu, pieszczoty są ograniczone, a cały akt seksualny odbywa się bez uczucia, niejako mechanicznie. Mężczyźni mają do swoich partnerek żal, że mimo ogromnego wysiłku, który wkładają w to, żeby ich najbliższym powodziło się lepiej czują się niedoceniani i lekceważeni. 
 
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Pracoholik a seks. Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska, 6.12.2003, s.6', '2003-12-06',