601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Wielkie O

W czasie orgazmu w ciele człowieka zachodzi szereg zmian, które świadczą o dużym wysiłku całego organizmu. Dzieje się tak zarówno u kobiety, jak i mężczyzny. Po pierwsze dochodzi do hiperwentylacji, czyli wzrasta częstotliwość oddechu.

W chwili przeżywania orgazmu człowiek oddycha w tempie około 40 oddechów na minutę, to jest niemal dwukrotnie częściej, niż w czasie odpoczynku. Po drugie rośnie tempo pracy serca. Normalnie bije ono w rytmie 70-80 uderzeń na minutę, a w czasie szczytowania wzrasta nawet do 180. Po trzecie wzrasta oczywiście też ciśnienie krwi: skurczowe dochodzi do 200 mm Hg (normalnie 120), a rozkurczowe zbliża się do 120 mm Hg (zwykle 80). Wartości te w przypadku mężczyzn są jeszcze wyższe i mogą osiągnąć 220/130 mm Hg. Po czwarte dochodzi do perspiracji. czyli pocenia się. Jest to zjawisko typowe dla około 33% kobiet i  takiej samej liczby mężczyzn. Obejmuje wewnętrzne części stóp, dłoni, czasem głowę, twarz, szyję. Warunkiem jej wystąpienia jest przeżycie orgazmu. Po piąte pojawiają się niekontrolowane skórcze. U kobiet są to głównie skórcze odbytu i 1/3 zewnętrznej części pochwy (tzw. platformy orgazmicznej), a u mężczyzn między innymi skórcze zwieracza cewki moczowej oraz mięśni powierzchniowego i głębokiego krocza, które umożliwiają transport ejakulatu na zewnątrz organizmu. Są tacy, którzy mówią, że wszystko, co im się udało osiągnąć w życiu to orgazm. Z tego, co wyżej napisałem wynika, że nie jest to wcale takie łatwe i wymaga sporego wysiłku.
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Wielkie O. Gazeta Wrocławska, 7-8.6.2003, s.4 ', '2003-06-07',