601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Zaburzenia szefa

Nerwica dyrektorska (łac. managers` neurosis) jest powszechnie znanym zaburzeniem psychicznym typowym dla kadry kierowniczej. Dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najczęściej występuje w sytuacji, w której człowiek nie radzi sobie skutecznie z rozwiązywaniem problemów zawodowych.

Początkowo typowymi objawami są: całkowite pochłonięcie, wręcz opętanie nowymi wyzwaniami i  otrzymywanymi poleceniami. Wyłaniające się problemy i trudności przyczyniają się do wzrostu zapału i chęci stawienia im czoła, a ambicja nie pozwala na poddanie się. Na tym etapie poziom potrzeb seksualnych i częstotliwość stosunków odpowiada ogólnej, wysokiej dynamice życiowej. Stopniowe nawarstwianie się trudności zawodowych sprawia, że zaczyna dominować tendencja do zamykania się w sobie, izolowania od ludzi oraz rodziny. Człowiek staje się nieufny zarówno wobec przełożonych, jak i podwładnych. Polecenia tych pierwszych spostrzega z reguły jako niespójne, nierzetelne i pozbawione merytorycznego uzasadnienia. Natomiast wobec współpracowników staje się podejrzliwy: widzi ich często wyimaginowane  knowania, oszustwa, matactwa i opieszałość w wykonywaniu poleceń i zadań Praca jest jedyną ideą wyznaczającą aktywność życiową. Manifestuje się to całkowitym poświęceniem i wkładaniem w wykonywane zadania wszystkich umiejętności. Postawa taka negatywnie odbija się na współżyciu seksualnym. Manifestuje się to dramatycznym spadkiem częstotliwości kontaktów seksualnych i występowaniem anorgazmii i oziębłości u kobiet oraz zaburzeń wzwodu członka u mężczyzn.
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Zaburzenia szefa. Gazeta Wrocławska, 26-27.4.2003, s.4 ', '2003-04-26',