601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Seksuologiczny gabinet zdrowia. Stresowe sytuacje.

Podstawowymi problemami psychologicznymi i seksualnymi bezrobotnego są trudności w adaptacji małżeńskiej oraz osłabienie libido i zaburzenia sprawności seksualnej. Problemy ekonomiczne, psychologiczne i seksualne często wzajemnie wpływają na siebie.

Utrata pracy, podobnie jak śmierć współmałżonka i rozwód jest jedną z bardziej stresujących sytuacji, jaka może zdarzyć się w życiu człowieka. Szczególnie źle znoszą ją mężczyźni, u których praca i możliwość robienia kariery zawodowej jest ściśle związana z samooceną i poczuciem własnej wartości. W przypadku utraty pracy samoocena i poczucie własnej wartości oczywiście gwałtownie spadają. Uczuciom tym często towarzyszy poczucie winy z powodu niezapewnienia żonie i dzieciom odpowiednich do godnego życia warunków ekonomicznych. Pojawia się wstyd, różnego rodzaju zahamowania i stłumienia. Występowanie tych czynników sprawia, że mężczyzna ma trudności z werbalizowaniem swoich postaw, potrzeb i oczekiwań seksualnych. Z aktywnego uczestnika interakcji seksualnej przechodzi na pozycję obserwatora i staje się pasywnym partnerem seksualnym. Zaczynają wracać kompleksy z dzieciństwa i okresu dojrzewania. Konsekwencją regresu do autoerotycznej fazy rozwoju psychoseksualnego jest powrót do zachowań masturbacyjnych, które zaczynają wypierać partnerskie kontakty seksualne. Regres ten charakteryzuje się też powrotem do homofilnej fazy rozwoju, co najczęściej objawia się nasilającym się spożywaniem alkoholu w męskim gronie. Wyżej wymienione czynniki osobowościowe są w seksuologii klinicznej jednymi z najczęściej wymienianych przyczyny zaburzeń seksualnych u mężczyzn.  
 
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Stresowe sytuacje. Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska, 13.12.2003, s.6', '2003-12-13',