601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Recepta z cudem

W zbiorze pism lekarzy-czarowników praktykujących w Anglii na początku drugiego tysiąclecia znajdujemy następującą receptę

W zbiorze pism lekarzy-czarowników praktykujących w Anglii na początku drugiego tysiąclecia znajdujemy następującą receptę: 'Gdy diabeł owładnie człowiekiem, czyli kieruje nim od wewnątrz przez chorobę: napój na wymioty, czyli emetyk, łubin, biskupie ziele, lulek- utrzyj to razem, dodaj piwa, aby utrzymać płyn, niech stoi przez noc, dodaj 50 ziaren przeczyszczającego środka i wodę święconą - wypić z dzwonu kościelnego.
 
Do podobnych recept często dodawano inne warunki: musiała być pełnia księżyca, mikstura miała być sporządzona przez dziewicę, trzeba było nic nie jeść przez tydzień itp. Oczywiście, im lista była bardziej skomplikowana tym lepiej, bo niespełnienie jednego choćby warunku powodowało, że dane ';lekarstwoł mogło nie zadziałać. Podobnie jest z różnego rodzaju dobrymi radami, przeznaczonymi dla osób szukających partnera życiowego, prezentowanymi np. w kolorowych magazynach dla pań, czy panów. Lista warunków, które miałby spełnić kandydat na męża, czy żonę jest często bardzo długa. Na tyle długa, a więc bezpieczna dla tworzącego, że jej spełnienie graniczy niemal z cudem. Rada z tego płynie jedna: jeżeli rzeczywiści chcesz znaleźć partnera nie słuchaj dobrych rad. Psychologiczne badania nad tym, jakie cechy partnerów pozwalają przewidzieć sukces w małżeństwie sugerują, że takich cech nie ma, a przynajmniej nie udało ich się dotąd ustalić, pomimo tysięcy badań i dziesięcioleci poszukiwań. 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Recepta z cudem. Gazeta Wrocławska, 12-14.9.2003, s.4', '2003-09-12',