601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Mity w seksie

Mit seksualny ma w obyczajowości seksualnej głębokie korzenie. Termin ten ma dwojakiego rodzaju znaczenie:

1. Jest to fałszywe upowszechnione mniemanie o męskości lub kobiecości kształtujące konkretne nastawienie seksualne.

2. Mit seksualny to opowieść utrwalona w świadomości społecznej wielu pokoleń, kreująca określone dla danej kultury postawy wobec seksu i płci. Istnieją mity przynależne do pewnych kultur, czy społeczeństw (np. mit o vagina dentata: pochwie pożerającej członki), ale jest też, znacznie szersza, kategoria mitów ponadkulturowych (np. wielkość członka wyznacza sprawność seksualną mężczyzny, mężczyzna zawsze chce, kobieta zawsze może). Z punktu widzenia psychologii i seksuologii klinicznej mity seksualne generują negatywne postawy wobec siebie samego, własnej i drugiej płci, aktywności seksualnej. Często są źródłem wielu zahamowań, kompleksów i zaburzeń seksualnych, które patologizują relację między kobietą i mężczyzną. Mity są tak głęboko zakorzenione zarówno w obyczajowości seksualnej, jak i w osobowości pojedynczego człowieka, że ani wiek, ani osobiste doświadczenie seksualne nie są w stanie ich przezwyciężyć. Często spotykam ludzi dynamicznych, dobrze wykształconych, zajmujących wysokie pozycje społeczne mężczyzn, którzy od czasów dojrzewania mają przekonanie, że mieliby lepsze życie gdyby natura obdarzyła ich 'tam hojniej.

 

Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Mity w seksie. Gazeta Wrocławska, 24-25.5.2003, s.2 ', '2003-05-24',