601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Krzywda dziecka

Dzieci najczęściej są krzywdzone seksualnie w relacji z dorosłym. Najbardziej rozpowszechnionymi formami uczestnictwa dziecka w zachowaniach seksualnych dorosłych są:

Pobudzanie intymnych części ciała dziecka, kontakty oralno - genitalne, penetracja seksualna naturalnych otworów ciała (palcem, członkiem, narzędziem) oraz czynności seksualne bez kontaktu fizycznego, tj. rozmowy o treści seksualnej, pokazywanie dziecku narządów płciowych i masturbowanie się w obecności dziecka. Są to najczęstsze formy zachowań seksualnych dorosłych wobec dzieci i łącznie stanowią ponad 95%  wszystkich rodzajów aktów przemocy wobec dziecka. Osobną, mniej znaną formą przemocy są przypadki, w których dzieci są zarówno sprawcami, jak i ofiarami przemocy seksualnej. Dotyczy to zarówno kazirodczych kontaktów w rodzinach patologicznych, jak i przemocy wobec dzieci obcych. Przyczyny przemocy dzieci wobec dzieci są wielorakie Najczęściej jest to powielanie przez dziecko agresywnych zachowań seksualnych dorosłych wobec siebie, uleganie namowom i presji dorosłego do stosowania przemocy wobec innego dziecka oraz fakt doświadczenia przez dziecko w przeszłości przemocy seksualnej ze strony dorosłego. Najczęstszymi zachowaniami seksualnymi mającymi charakter przemocy w kontaktach dziecko - dziecko są: pobudzanie intymnych części ciała, kontakty oralno - genitalne oraz penetracja seksualna naturalnych otworów ciała. Powszechnym motywem skłaniającym dziecko do uległości seksualnej wobec drugiego dziecka jest osiąganie korzyści pozaseksualnych: wzrost pozycji w grupie rówieśniczej oraz chęć przebywania i kolegowania się z przywódcami i osobami znaczącymi. 
 
 
 
Ślósarz, W. Seksuologiczny gabinet zdrowia. Krzywda dziecka. Gazeta Wrocławska, 5-6.4.2003, s.4 ', '2003-04-05',